دلنوشته های امیر

دلنوشته ها

داستان عشقی همراه با ترجمه


Love Story

Where do i begin
To tell the story
Of how great ful love can be
The sweet love story


That is older than the sea
That sings the truth
about the love she brings to me
Where do i start
With the first hello
She gave the meaning
To this empty world of mine
That never did
Another love another time
She came into my life
And made a living fine
She fills my heart
With very special things
With angel songs
With wild imaginings
She fills my soul
With so much love
That anywhere i go
Im never lonely
With her along
who could be lonely
I reach for her hand
Its always there
How long does it last
Can love be measured
by the hours in a day
I have no answers no
But this much i can say
I know ill need her
till this love song burn away
And she;ll be there
How long does it last
Can love be measured
by the hours in a day
I have no answers no
But this much i can say
I know ill need her
till this love song burn away
And she'll be there

داستان عشق:

از کجا آغاز کنم
برای تعریف این داستان
که یک عشق تا چه حد می تواند عظیم باشد
داستان شیرین عشق
که از دریا نیز قدیمی تر است
که ترانه حقیقت را می خواند
آنچه که او از عشق برایم می آورد
از کجا شروع کنم
با اولین سلام
او منظورش را به من فهماند
در این دنیای پوچ من
تا کنون نبوده ام
درعشقی دیگر و باری دیگر
او به سوی زندگی من آمد
و زندگی خوبی برایم فراهم نمود
او قلبم را فرا می گیرد
با چیزهای بسیار مخصوص خود
با ترانه یک فرشته
با تصوراتی سراسر شوق
او وجودم را فرا می گیرد
با عشقی فراوان
به حدی که به هرجا که می روم
هرگز تنها نیستم
کسی که با او باشد
چگونه می تواند تنها باشد
دستانش را لمس می کنم
هیمشه اینجاست
چه زمانی لازم است
تا بتوان عشقی را اندازه گرفت
با ساعات روز
پاسخی ندارم ، نه
اما بیش از این نمی توانم بگویم
می دانم که به او نیاز خواهم داشت
تا این داستان عشق به سوختنش ادامه می دهد
و او در انجا خواهد بود ...
چه زمانی لازم است
تا بتوان عشقی را اندازه گرفت
با ساعات روز
پاسخی ندارم ، نه
اما بیش از این نمی توانم بگویم
می دانم که به او نیاز خواهم داشت
تا این داستان عشق به سوختنش ادامه می دهد
و او در انجا خواهد بود ...


نوشته شده در ۱۳٩٢/۳/۱۸ساعت ٤:٤٧ ‎ب.ظ توسط شاهین شمیرانی| نظرات ()


قالب وبلاگ : فقط بهاربيستقالب وبلاگ - آف چی | لوک پستیو - درب iranarchitects - سپهر نما